138817220_1095439370886612_4589190741689739529_n

Dương Thị Thanh Ngân

Dương Thị Thanh Ngân, sinh năm 1999, là Marketing Manager tại Timo. Chuyên môn của cô là Content Marketing, sản xuất clip Tiktok Ads, content FB Ads, content Google Ads chuyên nghiệp, Sale online (B2B, B2C), xây dựng thương hiệu cá nhân, fanpage, thiết kế đóng gói sản phẩm, đào tạo. Cô có network gần 1000 học viên trong mảng Sale online và Content Marketing.
Marketing Mananger

Mạng Xã Hội

Kinh Nghiệm Làm Việc

Founder tại Tâm sự GenZ
Moderator tại Tâm sự con Sen